Su Arıtma Hakkında

Kulllanım amacına ve ham su özelliklerine göre farklı proses, kapasite ve işlemlerle elde etmek istediğiniz su kalitesine ulaşabilirsiniz. Burada doğru analiz edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

  1. Ham suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri (mevsimsel değişiklik var ise dikkate alınmalıdır)
  2. Elde etmek istediğiniz suyu ne amaçla kullanacağınız ve ne kalitede istediğiniz
  3. Hamsu ve arıtılmış su depo kapasiteleriniz
  4. Günlük su ihtiyacınız ve 1 saatlik maksimum su ihtiyacınız (pik debi)

Tesisten alınacak bu bilgilerin tam ve doğru alınması son derece önemlidir. Bu toplanan bilgiler doğrultusunda,

  1. Su arıtma sistemleri seçimleri ve alternatifleri belirlenir
  2. Kapasite seçimi yapılır
  3. Projelendirme yapılır
  4. Arıtma sistemi teklifi verilir.

Arıtma sistemi teklifi, alternatif kapasite seçimli ve ya da alternatif prosesli şekilde de teklif verilebilir. Ticari işletmelerde en çok dikkat edilmesi gereken husus, işi kaybetme korkusu ile kapasitede ya da proses seçimlerinde yanlış değişiklikler yapmaktır. Daha uygun fiyatlı teklif verilerek işin alınabileceği ancak arıtma sistemi kurulduktan sonra hedeflenen su özelliklerine ulaşılamaz ise müşteri ve referans kaybetmeye yol açacaktır. Böyle bir durumda kurulan arıtma sistemi de atıl duruma düşebilmektedir.

VELA Akademi sayfalarında yazan bilgiler tamamiyle VELA Mühendislik tarafından hazırlanmış ve yazılmış olup, bazı bilgilerden çeşitli kaynaklardan alıntı yapılmıştır. Bu yazılan bilgilerin tüm hakları VELA Mühendisliğe ait olup herkesin bu bilgilerden faydalanabilmesi için Akademi sayfası oluşturulmuştur.